תקנון אתר

אנא קרא בעיון את הכללים והתנאים החלים על שימושך באתר (להלן:"התקנון") וודא שאתה מבין אותם לפני השימוש בו. התקנון מהווה את הבסיס להתקשרות בינך לבין "חב' אור האורות בע"מ" ח.פ. 514948918 (להלן: "החברה" או "אור"). החברה הינה בעלת אתר האינטרנט המצוי בכתובת
האינטרנט https://shoplight.co.il  [עפ1] (להלן: "האתר"). בכל מקום בו תצוין המילה אתר, הכוונה היא לאתר, בעליו, מפעיליו, עובדיו, שלוחיו, נציגיו, לרבות כל עסק שתרכוש החברה בעתיד. 

לידיעתך באופן גלישתך באתר אתה מביע את אישורך והסכמתך לתקנון לתנאיו ולהגבלותיו ומתחייב להשתמש ולפעול באתר על פיהם ובקשר לשירותים הזמינים באתר ו/או דרכו וככל שיהיו. יובהר כי הגישה לאתר, בכל דרך שהיא, בין אוטומטית ובין אחרת, מהווה שימוש באתר ואת הסכמתך להיות כפוף לתנאים ולהגבלות אלה. השירותים אשר ניתנים באתר הינם בנושא תאורה. באם אינך מסכים לתקנון, חל איסור לעשות שימוש באתר  או בחלקו ועליך לעזוב את האתר באופן מיידי.   

יצוין כי התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לשני המינים כאחד. הכותרות בתקנון זה נעשו לשם הנוחות בלבד ואין להשתמש בהן או לייחס להן כל פרשנות שהיא. התקנון והתנאים שבו או מקושרים אליו מהווים את ההסכם בינך לבין האתר.

 1. שימוש באתר, במידע והסתכמות עליו

לצורך שימושך באתר, אתה מצהיר כי אתה בן 18 לכל הפחות . קטין יוכל להשתמש רק באישור הוריו או אפוטורופסו החוקי ובפיקוחו הישיר. האתר מספק תוכן העוסק במוצרי תאורה מגוונים. (תוכן, יכלול ,בין היתר אך לא רק, כתבות, ביקורות, אייקונים, האשטגים, עיצובים שונים, קטעי וידיאו תמונות, גרפיקה, עיצוב וכל חומר אחר שמוצג באתר לרבות תוכן של צד שלישי. כל אלו יכונו (להלן: "תוכן" או "מידע" ) . בכל הקשור לענייני חשמל וחיבורים, אין להסתמך על מידע המופיע באתר כתחליף לייעוץ מקצועי של חשמלאי מוסמך.  המידע שמופיע באתר מיועד לקהל הרחב. אין התייחס למידע זה כאל עצה, כהמלצה כלשהי או ייעוץ ספציפי כלשהו.  יובהר כי האתר אינו אחראי ולא יהיה אחראי בין במישרין ובין בעקיפין לכל התקשרות לרבות אופי ואופן הטיפול אך לא רק וזאת בקשר לכל התקשרות כאמור עם בעל מקצוע כלשהו המופיע באתר ו/או באמצעות קישורים לצדדים שלישיים שבאתר. כל התקשרות תיהיה על אחריותך בלבד.

יודגש כי האתר מיועד לשימושך האישי והלא מסחרי.

 • מילוי פרטים, יצירת חשבון משתמש ופתיחת חשבון

לשם גלישה באתר אין צורך במילוי פרטים כלשהם. עם זאת, יובהר, כי בכדי להשתמש בחלק מהשירותים באתר כדוגמת, ביצוע רכישה ו/או לצורך יצירת קשר עם בעלי מקצוע כלשהם המופיעים באתר, ייתכן כי תצטרך לפתוח חשבון ותידרש  למלא מספר פרטים, הכוללים בין היתר שם פרטי ומשפחה, מס' טלפון , כתובת וכיוצב' והכל לפי שיקול דעת האתר. הנך נדרש בזאת לספק מידע אמיתי ומדויק ולעדכן פרטים אלו באתר באם יחול שינוי כלשהו וככל שיידרש. האתר יוכל לגרוע או להוסיף מהפרטים הנדרשים וזאת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לחוקים ולתקנות הרלוונטיים אשר יתפרסמו מעת לעת ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ביחס לזאת כנגד האתר. אתה מתחייב ששימושך באתר נעשה ע"פ כל הכללים , החוקים והתקנות החלים עליך . חל איסור להתחזות לאחר ואתה מאשר כי ידוע לך שמילוי פרטים כוזבים ביודעין הינה עבירה פלילית ע"פ החוק. אם תפעל בניגוד לחוק (להלן: "המפר") עומדת לחברה הזכות לנקוט בכל צעד משפטי כנגד המפר, לרבות פנייה לערכאות ודרישה לפיצוי בגין נזקים שיגרמו לחברה ו/או עקב שיבוש בפעילות האתר ו/או כל נזק מכל סוג שהוא בין ישיר ובין עקיף.  חשוב להדגיש כי החשבון אינו ניתן להעברה ובכל מקרה, אתה תהא אחראי באופן בלעדי לכל פעילות בחשבונך. באם נודע לך על שימוש לא מורשה או כל שימוש לרעה בפרטייך או שמך, אנא הודיענו באופן מידי לכתובת[עפ2] : alon@shoplight.co.il

 • גלישה באתר והתכנים שבו

תוכל לגלוש באתר ולקרוא מידע מגוון בענייני תאורה או בכל נושא בו תחליט החברה ע"פ שיקול דעתה הבלעדי. בנוסף, מבלי לגרוע מיתר תנאי תקנון זה, יובהר כי האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק, לבטל או לתקן את פעילותו ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ואינו  מתחייב לרציפות או לפעילות  השירותים ו/או המידע שהוא מספק כל זאת ללא הודעה מוקדמת ובכל עת. מובהר כי האתר עשוי להגביל מעת לעת את הגישה לכל השירותים או לחלקם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר מציג תכנים שונים,  ייתכן שתתבקש לספק אימותים או מידע, כולל אך לא מוגבל למספר הטלפון.  יצוין כי לצורך צפייה בחלק מתכני האתר ישנן דרישות מערכת,  ביניהן גישה לאינטרנט,  תיבת דואר אלקטרוני, דפדפן עדכני, ותוכנה התומכת בקבצי PDF ומאפשרת להציגם כראוי. אי עמידה באחת מהדרישות הנ"ל עלולה לפגום ביכולתך לעשות שימוש באתר או בחוויית המשתמש שלך ולאתר לא תהיה כל אחריות בנוגע לכך.   

 • תרגום

החברה עשויה לפרסם באתר מידע מתורגם ממגוון שפות. אתה מסכים שכל מידע מתורגם שמצוי באתר נעשה למען הנוחיות בלבד וכי שפת המקור של המידע היא הקובעת. ככל שיש חוסר התאמה בין התרגום למקור, הנוסח בשפת המקור יגבר.

 • סחורה ומוצרים שבאתר

באתר עשויים להופיע מוצרים שונים (להלן: "המוצרים") שיוצגו באמצעות רישומים, תמונות, תיאורים וציורים. זמינות המוצרים באתר כפופה לשינויים בכל עת וללא הודעה מוקדמת. יצוין כי המחירים המופיעים באתר, הינם כוללים מע"מ. האתר משקיע מאמץ רב, כדי להציג במדויק, ככל האפשר את המוצרים, התכונות והצבעים שלהם, אולם לאור העבודה כי הצבע משתנה בהתאם לסוג המסך בו אתה צופה, אין האתר יכול להבטיח כי תצוגת המסך שלך תהא מדויקת וזהה לצבע או הגימור של המוצר בפועל.

 • הזמנות ותמחור
 • האתר מאפשר לבצע באמצעותו רכישה של מוצרים המופיעים בו. ניתן לבצע הזמנה ואיסוף עצמי של המוצרים מהחנות או להזמין שליחות. במידה ותבחר בשליחות מחירה יתווסף למחיר המוצר, ע"פ אופי המוצר וסוג השליחות שיידרש.
 • בכדי לבצע רכישה של מוצרים או שירות המסופקים באתר, עליך להירשם לאתר ולספק פרטים כפי שצוין בסעיף 2 לעיל,  ו/או  כל מידע אחר אשר יחליט האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי ובכפוף לחוקים ולתקנות. כמו כן, הנך נדרש להחזיק בכרטיס אשראי ישראלי או כרטיס חיוב ישראלי כלשהו בר תוקף אשר הונפק ע"י חברה המנפיקה כרטיסי אשראי ומקובלת על האתר. אתה מצהיר כי יש לך את הרשות לעשות שימוש בכרטיסי אשראי או בכל אמצעי תשלום אחר שאתה מספק לאתר. יצוין כי כל נתוני החיוב אותם אתה מספק לאתר חייבים להיות אמיתיים, נכונים ומדויקים. אנא בדוק את פרטי ההזמנה בטרם ביצוע התשלום. האחריות לדיוק בהזמנה מוטלת עליך.
 • האתר אינו יכול לאשר את מחירו או זמינותו של מוצר כלשהו עד לסיום הזמנתך. חשוב להבהיר כי המחירים המוצגים באתר נכונים למועד ההזמנה . עם זאת ייתכנו לעיתים שגיאות באתר בהתייחס למחיר, לזמינות, לתוכן, לתיאור או למידע, או שירותים כלשהם שאינם זמינים כאמור.  במקרה של שגיאה או טעות אנוש, יוכל האתר ליצור קשר ולעדכן אותך בגין מחירו של המוצר. תוכל לבחור האם לקיים את העסקה או לבטל אותה. באם תבחר לבטל את העסקה, לא תחויב בדמי ביטול וכספך יוחזר לך בדרך ששילמת ולא תהא לך כל טענה האתר בנוגע לכך.  
 • קבלת אישור הזמנה, אינו מהווה אישור האתר להצעתו למכירת מוצר כלשהו . בנסיבות אלו שומר לעצמו האתר את הזכות ליצור אתך קשר ולבטל את ההזמנה מכל סיבה שהיא על אף שהזמנתך אושרה וכרטיס האשראי שלך חויב. במקרה של ביטול מסוג זה לאחר שכרטיס האשראי שלך חויב בגין הרכישה, ידאג האתר לזיכוי כרטיסך עבור התמורה ששולמה. בכל מקרה לא תהא לך כל טענה או דרישה מהאתר בנוגע לאמור לעיל .
 • לאחר ביצוע ההזמנה, אימות ואישור התשלום ע"י חברת האשראי בגין העסקה תשלח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת אותה מסרת עם רישומך לאתר ושבה הסכמת לקבל דברי דואר מן האתר. משמעות הקבלה האלקטרונית שתשלח אליך, זהה לזו שניתנת בחנות. 
 • בסיום תהליך התשלום, ע"י אישור רכישתך, אתה מסכים לשלם עבור המוצרים שהזמנת, לרבות עלויות משלוח ודמי טיפול. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מספר המוצרים שתוכל לרכוש באמצעותו. באם יראה האתר כי אתה פועל בניגוד לאמור בתקנון, רשאי האתר , לפי שיקול דעתו הבלעדי, להגביל את גישתך אליו, לחסום או להשבית את חשבונך קליל. 
 • באם תבחר לבצע שינוי בהזמנה שביצעת באתר , נבקשך ליצור איתנו קשר. אנו נודיע לך אם אנו מסכימים לבצע את השינוי בהזמנה, ונעדכן אותך ככל שיידרש בנוגע לשינוי במחיר לרבות שינוי במועדי האספקה ​​וכל דבר אחר שינבע כתוצאה מהשינוי. אין כל חובה מטעם האתר ו/או מי מטעמו לקבל כל בקשה לשינוי הזמנה. חשוב להבהיר כי לא ניתן לשנות הזמנות ללא אישור האתר.
 • אין חובה לספק לך מוצרים כלשהם עד תשלום מלוא התמורה. 
 • ניתן לשלוח את המוצרים לכתובתך הרשומה שבאתר או שתוכל לאסוף אותם מהחנות שלנו.  יובהר כי אין האתר שולח מוצרים מעבר לתחומי מדינת ישראל.
 • ביטול הזמנתך לאחר ביצוע התשלום, תעשה ע"פ החוק, אף אם הודעת דוא"ל לאישור מאתנו עדיין בהמתנה. 
 • מבצעים

ככל שתחליט החברה על קיום מבצע כלשהו באתר, באם תבחר להשתתף במבצע, אתה עשוי להתבקש למלא את פרטיך. ידוע לך ואתה מאשר כי מידע זה עשוי לשמש לאחר מכן את החברה בכדי להודיע לך באם זכית, אודות הזכייה.  

 • מדיניות אבטחה

בעת ביצוע רכישתך באתר, נתוניך הכספיים מועברים דרך שרת מאובטח. עם זאת, אתה מצהיר כי ידוע לך שאין שידור המועבר דרך האינטרנט מאובטח לחלוטין. בעוד האתר שואף להגן על מידע זה, אינו יכול להתחייב ולהבטיח את ביטחונו של כל מידע שתשלח כולל פרטי כרטיס האשראי שלך. בהתאם לכך, כל מידע שתשלחי לאתר, יועבר על אחריותך בלבד ולא תהיה לאתר כל אחריות כלפיך בגין נזק כספי או נזק כלשהו אשר נגרם לך בכל מקרה שהוא ואשר נובע או קשור לשימושך באתר. יובהר כי האתר עושה שימוש לצורך סליקת כרטיס האשראי באמצעות חברת: ישראכרט בכתובת האינטרנט: https://digital.isracard.co.il   בכל שאלה הנך מוזמנן לבקר באתר זה[עפ3] .

 • החזרות וביטול עסקה

חשוב לציין כי מיד עם קבלת המוצר, אתה נדרש לבדוק אותו. במקרה של פגם ו/או אי התאמה, אשר לא נבעו כתוצאה ממעשה או מחדל שלך ו/או מי מטעמך , לא תחויב בדמי ביטול.  במקרה כזה, עליך לסור לחנות ולהשיב את המוצר חוק הגנת הצרכן התשמ"א, 1981 והתקנות לביטול עסקה שהותקנו בעניין, חלים ויחייבו את האתר ואותך לרבות אופן ביטול עסקה. יובהר כי ביטול עסקה ייעשה בתנאי שלא נעשה כל שימוש במוצר כשהוא באריזתו המקורית ובכפוף ליתר התנאים המפורטים בחוק הגנת הצרכן והתקנות. עד למועד תיאום המשלוח וכאשר ההזמנה טרם סופקה לך, תוכל לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בכתב באמצעות הודעת דואר אלקטרוני לכתובת: alon@shoplight.co.il  או[עפ4]  באמצעות יצירת קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה באמצעות טלפון שמספרו: 036542777, או באופן בעל פה בחנות, (באמצעות הצגת טופס הזמנה/ חשבונית) עם ביטול ההזמנה, תקבל הודעה על כך  ודמי ביטול העסקה, יהיו בשיעור הקבוע בחוק, 5% משווי העסקה או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם וכפי שיעודכן בחוקים ובתקנות מעת לעת.  יצוין כי במקרה של ביטול עסקה, לא יוחזרו דמי המשלוח וככל שתבחר לשלוח את המוצר בחזרה לחברה, העלות תהא על חשבונך. עלות דמי הביטול והמשלוח יקוזזו בעת בקשתך לביטול עסקה, הנך נדרש למלא את פרטיך לרבות מס' ת.ז. ואת פרטי העסקה שביצעת. זיכוי עבור ביצוע התשלום ייעשה בתוך 14 ימי עסקים וע"פ הנחיות ומדיניות חברת האשראי. לאחר 14 ימים לא ניתן יהיה לבטלה.   למרות האמור, יובהר כי במקרה של ביטול עסקה על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש ניתן לבטל את העסקה בתוך ארבעה  (4) חודשים מיום ביצוע ההזמנה באתר, והכל בכפוף לאמור בחוק.  לא תוטל על החברה אחריות כלשהי לאיסוף המוצרים מביתך.

 1. הפרעות, ניתוקים, שלמות המידע וקישורים חיצוניים.

האתר שואף לספק מידע מדויק, עם זאת ידוע לך כי האתר איננו יכול להבטיח כי המידע והתכנים הכלולים בו יהיו תמיד מדויקים ו/או שלמים ו/או מלאים. האתר לא יהא אחראי בכל מקרה של שימוש או הסתמכות כלשהם על המידע ו/ או על התוכן שמופיעים בו.  אתה אחראי באופן בלעדי על כך שהמחשב או מערכות המחשב שלך מתאימים לשימוש באתר ומוגנים כראוי. יצוין כי אין באפשרות האתר להבטיח שהאתר והפעולות שבו תהינה ללא הפרעות, שיבושים, שגיאות או נקי מתוכנות מזיקות ווירוסים.  מבלי לגרוע מיתר האמור בתנאים אלו, יובהר כי האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן או נזק שנגרם כתוצאה מכל צורה של תקיפה מסוג מניעת שירות, וירוס, תולעת, סוס טרויאני או כל חומר מזיק או טכנולוגיה אחרת שעלולים להדביק כל ציוד מחשב של משתמש, תוכניות מחשב, נתונים או חומר קנייני אחר ואשר נובעים עקב השימוש בשירותי האתר, או הורדה של תוכן כשלהו שפורסם באתר. ככל שמופיעים או שיופיעו באתר קישורים לאתרים חיצוניים, אין הדבר מהווה ערובה כי מדובר באתרים בטוחים או אמינים. יובהר כי אין הדבר מעיד על תמיכה, שליטה או חסות באתרים אלה, או על המידע, המוצרים או השירותים המוצעים בהם או באמצעותם.  בנוסף, האתר אינו שולט בכל מידע, מוצרים או שירותים שצדדים שלישיים עשויים לספק באתר שלהם או באמצעותו או באתרים המקושרים אלינו באתר. כל חוות דעת, ייעוץ, הצהרות, שירותים, הצעות או מידע אחר או תוכן אחר המוצע או זמין על ידי צדדים שלישיים, לרבות ספקי מידע, הם של המחברים או המפיצים המתאימים, ולא של האתר. ידוע לך כי האתר, אינו שולט או תומך באתרים אלו, ועל כן יכולים אלו להיות בחלקם אתרים המכילים חומרים בלתי מדויקים ו/או תכנים מזיקים, ומשכך ביקורך באתרים אלו, ייעשה על אחריותך בלבד ולא תיהנה לך כל טענות ו/או דרישות מהאתר.  לאתר אין כל אחריות לכל מידע שתספק או להגנה על פרטיותך בעיקר באתרים אלו. זאת ועוד, האתר אינו ולא יהיה אחראי כלפיך וכלפי משתמש כלשהו בגין כל אובדן או נזק כלשהו בין ישיר ובין עקיף הנובע כתוצאה מפעילות בלתי חוקית של אחרים, לרבות אך לא רק:  עקב שימוש לרעה במידע אישי שלך, אי יכולת להשתמש באתר או ביצוע הזמנות, שימוש או הסתמכות על כל תוכן המוצג באתר.

 1. שימושים אסורים באתר

אתה מסכים ומצהיר בזאת כי תעשה שימוש באתר למטרות חוקיות בלבד וחל איסור מוחלט על ביצוע פעולות שונות וביניהן:   א. הפרה של כל חוק או תקנה בין מקומיים ובין בינלאומיים ב.  פרסום תוכן שאינו חוקי, ובין היתר כזה המאיים, משמיץ, מעורר שנאה, מטריד, פוגע, עוקב, מביך כל אדם או ישות משפטית כפי שנקבע על ידי האתר ועל פי שיקול דעתו הבלעדי או על פי או החוקים והתקנות החלים בישראל.  ג. התחזות לעסק או לאדם או כל אישיות משפטית אחרת לרבות עובדיה ו/או סוכניה. ד. איסוף מידע אחר על אחרים, כולל כתובות דואר אלקטרוני, ללא הסכמתם ה. משלוח או העלאה של חומר המכיל וירוסים, תוכנות ריגול, תוכנות פרסום או כל חומר אחר שהוא זדוני או מזיק מבחינה טכנולוגית ואשר נועדו להשפיע לרעה על פעולת האתר, מחשב או חומרה לרבות מחיקה ושינוי של חומר או מידע שפורסם על ידי האתר ו. גישה ללא סמכות, הפרעה, שינוי, פגיעה או שיבוש של האתר או כל חלק ממנו, לרבות במקום בו מאוחסן האתר. ז. התחזות לאדם כלשהו. ח. פרסום תוכן המפר זכויות קניין רוחני, זכויות לפרטיות, זכויות פרסום, סודות מסחריים או כל זכות אחרת של צד כלשהו ט. פרסום כל דבר שעשוי להיות "דואר זבל" (ספאם)  כולל אך לא מוגבל לכל שליחה של דואר אלקטרוני, וכפי שנקבע על ידי האתר ע"פ שיקול דעתו הבלעדי . י. מתן אפשרות לאחרים לעשות שימוש בזיהוי שלך יא. להשתמש בכל רובוט, עכביש או בכל אמצעי אחר כדי לגשת לאתר לכל מטרה שהיא לרבות העתקה של כל חומר המצוי באתר.  יב. אינך רשאי, ללא הסכמת האתר מראש ובכתב, לקשר או לכלול כל תוכן של האתר,  באתר אינטרנט אחר או בשירות אחר כל חומר, תוכן או קניין רוחני של האתר. האתר לא יישא בכל אחריות בין באופן ישיר ובין באופן עקיף בנוגע למעשים כמצוין בסעיף זה ובהסכם לעיל ולהלן.  

האתר אינו אחראי על התנהגות או התנהלות של משתמשים אחרים באתר.

 1. שינויים, שידרוגים ועדכונים
ידוע לך כי האתר אינו מעניק כל אחריות מסוג כלשהו בין מפורשת ובין משתמעת לשלמותו ו/או להמשך תפעולו השוטף . האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את תנאי התקנון בכל עת וללא הודעה מראש לרבות תיקון , מחיקה או שינוי של דף זה או פרסום קובץ של תנאים ותקנות באתר ו/או לגרוע  ו/או להוסיף תכנים מסוג כלשהו באתר לרבות מוצרים ו/או תכנים ויזואליים כפי שיימצא לנכון ובכל מועד בו ימצא לנכון לעשות זאת כל לפי שיקול דעתו הבלעדי. בנוסף, ייתכן כי תתבקש לספק אימותים נוספים או מידע נוסף. ידוע לך כי האתר עשוי לשדרג את השירותים שהוא מספק. האתר רשאי גם לשנות מעת לעת ע"פ שיקול דעתו הבלעדי את השירותים שבו בין היתר כדי לעמוד בשינויי חקיקה ככל שיהיה צורך. לאור האמור, יובהר כי המשך שימושך באתר לאחר פרסום התיקונים מהווה את הסכמתך המפורשת לתנאים אלה כפי ששונו ואתה מסכים ומתחייב לתנאים אלו. אתה מסכים כי באחריותך לבקר בדף זה באופן קבוע כדי לעיין בתקנון ובתנאיו. 
 
 1. זכויות קניין רוחני

אתר זה וכל התוכן שבו מוגנים בזכויות יוצרים וחוקי קניין רוחני שונים ומכוח חוקים ואמנות בינלאומיות, בין אם נרשמו ובין אם לאו.  על כן, כל תוכן, טקסט, מידע , עיצוב, גרפיקה, תמונות, וידאו, מוסיקה, לרבות אופן הצגתם, וכל חומר אחר המוצג באתר שייכים לאתר או לצדדים שלישיים ומהווים את קניינם הרוחני. אינך רשאי להשתמש, להעתיק, לפרסם מחדש, ליצור עבודות נגזרות, להעלות, לשדר, לחקות להפיץ או לשנות את הסימנים המסחריים של האתר ותכניו בכל דרך שהיא, ללא אישור מראש ובכתב מאת האתר. האתר ינקוט בהליכים משפטיים בגין שימוש בלתי מורשה ו/או על מנת לשמור על זכויות קניינו הרוחני.

 1. השעיה וסיום

האתר יקבע, לפי שיקול דעתו הבלעדית, אם הפרת את תנאי התקנון בעת שימושך באתר. במידה והתרחשה הפרה כלשהי, עשוי האתר מבלי למסור לך הודעה או אזהרה על כך, לנקוט כל פעולה כפי שנראה לו, כולל אך לא רק, וביניהן: השבתה של חשבונך, לרבות לכל קובץ או תוכן אשר מצויים באתר השעיה מידית, זמנית או אף קבועה של זכותך להשתמש באתר ונקיטת הליכים משפטיים כנגדך להחזר כל ההוצאות הנובעות מההפרה.

 1. הפרה, דיווח וחשיפת מידע:

האתר שומר לעצמו את הזכות לדווח לגורמי אכיפת החוק על כל פעילות בו עולה חשד להפרה של חוקים, דינים או תקנות  וזאת כדי להגן על האתר או עליך ועל יתר המשתמשים, או כדי להבטיח את שלמות ותפעול האתר ומערכותיו.    

 1. הגבלת אחריות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף לדינים החלים, אין האתר אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה מהסתמכות על המידע והתכנים שמופיעים בו, או באמצעות הקישורים שנמצאים בו. אתה מודע כי אין האתר או מי מטעמו, מייצרים חלק מהמוצרים הנמכרים בו ועל כן המוצר מסופק על בסיס כמו שהוא (AS IS) , האתר אינו מציג מצגים כלשהם בין מפורש ובין משתמע, באשר לתפעול או למידע, תוכן, לחומרים או למוצרים הכלולים בו. האתר לא יהא אחראי בין במישרין ובין בעקיפין, לכל נזק מכל סוג שהוא הנובע מהשימוש באתר זה, לרבות עקיפים, ישירים או מקריים. ככל שהאחריות של האתר ו/או מי מטעמו אינה נכללת בדרך כלשהי בתקנון זה, יובהר כי האחריות של האתר כאמור,  כלפיך מוגבלת למחיר שאתה משלם לנו עבור המוצרים הרלוונטיים.

 1. 17.        דיוור

האתר מעוניין לשלוח אלייך מעת לעת מידע בדבר שירותיו לרבות תוכן שיווקי ופרסומי לכתובת הדואר האלקטרוני ו/או למספר הטלפון שלך באמצעות הודעות SMS אותם מסרת בעת רישומך לאתר. תוכן זה ישוגר אלייך רק לאחר הסכמתך. תוכל לבטל את הסכמתך בכל עת. אנא ראה בעניין את מדיניות הפרטיות.

 1. יצירת קשר במקרה של הפרה

באם אתה סבור כי השימוש באתר מפר את זכויותיך, הנך מתבקש להעביר לאתר את הודעתך באמצעות דף יצירת קשר שבאתר.

 1. שיפוי

הנך מסכים לשפות, להגן ולפצות את האתר בעקבות תביעות שתוגשנה נגדו בגין נזקיו בין בפועל ובין תוצאתיים, לרבות עלויות, הפסדים והוצאות (לרבות שכ"ט סביר) שהיה על האתר להוציא, וזאת בגין שימוש לא מורשה שלך בשירותי האתר או הפרה כלשהי מצדך של התנאים וההגבלות של תקנון זה, לרבות הפרת זכויות של צד ג'.

 • כוח עליון

האתר לא יהא אחראי לכל כישלון או עיכוב בביצוע התחייבויותיו, כשהדבר נבע מסיבות שאינן תלויות בו, גורמים אלו כוללים (אולם אינם בגדר רשימה ממצה), הפסקת חשמל, כשלים בשירותי האינטרנט, סערות, פגעי מזג אויר וכיוצב;

 • כללי

תקנון זה, מאפשר לך להשתמש באתר לשימושך האישי בלבד ולא לשימוש מסחרי כלשהו. האתר לא יהיה אחראי בכל צורה שהיא לכל אובדן או נזק כלשהם בין באופן ישיר ובין באופן עקיף שייגרמו לך כתוצאה משימוש באתר או בכל תוכן, פרסום, הצגה כלשהם המופיעים באתר ואף אם נשלחו באמצעות דואר אלקטרוני, או בכל דרך אחרת ע"י האתר.

 • סמכות שיפוטית ודין החל

תקנון זה ותנאיו יחולו ויפורשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך, מחלוקת או טענה המתייחסים לתקנון זה יהיו כפופים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט המוסמכים בישראל, במחוז ת"א והמרכז. אם ייקבע ע"י בימ"ש מוסמך,  כי סעיף או תנאי כלשהו בתקנון, הינו בלתי חוקי, בלתי ניתן ליישום או בלתי אכיף, לא יהיה בכך כדי להשפיע או לגרוע מתוקפם של יתר הסעיפים והתנאים שבתקנון אשר יישארו בתוקפם.

 • כיצד ליצור איתנו קשר

ככל שיש לך שאלות או תגובות אתה מוזמן לפנות אלינו לכתובת המייל : alon@shoplight.co.il